ВЗЕМИ ПРОГРАМАТА ПО ПАКЕТИ!

Програмата се състои от седем модула, подредени в три пакета!

Всеки пакет включва предходния!

Всеки модул е с различна продължителност, между час и половина – два!

Това са инструменти, които може да прилагаш във всички аспекти на своя живот!

Пакет 1. Начало на Промяната!

/съдържа 3 модула/

Три модула /тренинга/ с продължителност 21 дни /3 седмици/. Всяка седмица по един модул + задача за домашно.

Подарък:

1. Медитативно упражнение

2. Мини сесия 1:1 /с продължителност 30 минути/ с мен.

Пакет 2. Повърви с мен!

/съдържа 5 модула/

Пет модула /тренинга/ с продължителност 35 дни /5 седмици. Всяка седмица по един модул + задача за домашно.

Подарък:

1. Медитативно упражнение

2. Мини сесия 1:1 /с продължителност 60 минути/ с мен.

Достъп по всяко време!

Пакет 3. Уверена Промяна!

/съдържа 7 модула/

Седем модула /тренинга/ с продължителност 49 дни /7 седмици/. Всяка седмица по един модул + задача за домашно.

Подарък:

1. Две медитативни упражнения

2. Мини сесия 1:1 /с продължителност 90 минути/ с мен.

Достъп по всяко време!