След първата сесия, цената за всяка следваща сесия за час е 98 лв.!