ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ!

Сесията може да бъде с продължителност един час или два часа. Ти избираш!

След това, цената за всяка следваща сесия за час е по-ниска.

С продължителност един час!

С продължителност два часа!

Цената за всяка следваща сесия за час е по-ниска.