Скакво мога да съм ти полезна?

Индивидуална диагностика!
Твоята Осъзната Трансформация!
Дълбоката Промяна!

Ето няколко варианта за “Твоята Осъзната Трансформация”:

2. Вземи програмата по пакети, като всеки пакет включва предходния!

Пакет 1. НАЧАЛО НА ПРОМЯНАТА!

Съдържа три модула

Пакет 2. ПОВЪРВИ С МЕН!

Съдържа пет модула

Пакет 3. УВЕРЕНА ПРОМЯНА!

Съдържа седем модула

3. Вземи програмата по… всеки модул по отделно!

Ето няколко варианта за “Дълбоката Промяна”:

1. Вземи  цялата програма, всички пет модула!

ДЪЛБОКА ПРОМЯНА – пет модула в три стъпки:

Стъпка 1. ОТПУСНАТО СЪСТОЯНИЕ!

Стъпка 2. ЗАРЕЖДАНЕ С ЕНЕРГИЯ!

Стъпка 3. КОМУНИКАЦИЯ С ПОТОКА!