Откъде да започнеш?

Всичко се движи. Всеки  ден всичко се променя. Водата тече, дърветата растат, тревата зеленее и след това жълтее… 

Същото важи и за нас. Всеки ден е нов образ. По един или друг начин трансформацията засяга всеки. В крайна сметка нищо не е статично, всички ние се променяме през целия живот, някои в по-голяма степен, а други в по-малка степен. 

Дори, не го и забелязваме. 

Придобиваме нови черти, както във външния вид, така и в характера си. Нашите органи и системи, всяка една клетчица се променят, всеки ден. И не забелязваме, че тези промени се случват… съзнателно или не.

И за съжаление, не винаги в положителна посока. Но и това може да се промени.  Зависи какво и как избираме ние?

Затова, в това турболентно време, повече от всякога е нужна нашата „будност“!

Започни осъзнато, стъпка по стъпка… бавно… чуй… осмисли… приложи!!!

Настани се удобно и…